นโยบายความปลอดภัย

"ราเทียร์" จิวเวลรี่ ถือว่าข้อมูลของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิต เช่น Visa, Master Card, Amex เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ดังนั้นทางเราจึงใช้บริการระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า และระบบการตัดบัตรเครดิตกับทางบริษัท ไทย อีเบย์ ซึ่งได้รับอนุมัติ SSL Certificates หรือเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกหรืออนุมัติโดย CA (Certificate Authority) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่http://www.thaiepay.com/securities.aspx) ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่ความเชื่อถือในเรื่อง Payment Gateway ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย

นอกจากนี้การสั่งซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตแล้ว ทางเราได้เชื่อมต่อกับ PAYPAL (www.paypal.com)  ซึ่งเป็น Payment Gateway ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก

ดังนั้นการสั่งซื้อเครื่องประดับกับทาง ราเทียร์ จิวเวลรี่ นอกจากได้ความสะดวกกับการสั่งซื้อแบบ one stop service ยังมีความปลอดภัยระดับสูงสุดอีกด้วย